Vrtec Mehurčki Novice

Sprejem otrok v Vrtec Mehurčki s 1.9.2021

KOMISIJA ZA SPREJEM OTROK V VRTEC MEHURČKI – Po pregledu in točkovanju vlog je bil soglasno sprejet naslednji SKLEP:

  • Skupaj je bilo obravnavanih 115 vlog.
  • Zavrnjenih je 20 otrok zaradi starostnega pogoja – premladi.
  • 77 vlog je bilo točkovanjih na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Mehurčki z dne 30. 4. 2015 in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Mehurčki z dne 22. 2. 2021.
  • Vse otroke drugega starostnega obdobja se sprejme.
  • Vloge otrok prvega starostnega obdobja se razvrsti po prednostnih kriterijih oz. dodeljenem pripadajočem številu točk, in sicer od največ do najmanj točk. Štirje otroci z najmanjšim številom točk so zavrnjeni in so razvrščeni v čakalni seznam (od prvega do četrtega čakalnega mesta).

Seznam sprejetih otrok

Čakalni seznam otrok

Vrtec Mehurčki med prvomajskimi počitnicami

Spoštovani starši.

V času prvomajskih počitnic (26. 4. – 30. 4. 2021) pričakujemo zmanjšano število otrok.

V primeru, da bo v tem času vaš otrok odsoten vas prosimo, da to sporočite strokovnim delavcem v oddelek vašega otroka do torka, 20. 4. 2021.

Od števila vpisanih otrok je odvisna prisotnost strokovnih delavcev v oddelkih, kuhinji in naročilo hrane. Prosimo vas, ravnajte odgovorno.

Razpored bo narejen naknadno, glede na število otrok.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Ponovno odprtje vrtcev (12. 4. 2021)

Spoštovani.

Vlada RS je odločila, da se v ponedeljek, 12. 4. 2021, v vrtec ponovno vrnejo vsi otroci.

Še vedno upoštevamo vsa priporočila NIJZ, oddelki ostajajo še naprej v “mehurčkih” kot je bilo to pred zaprtjem vrtcev.

Računamo, da bodo vaši otroci prihajali in odhajali ob enakih urah, kot pred 1. 4. 2021.

Prosimo, ne pozabite:

  • Obvezna nošnja mask za odrasle in razkuževanje ob vstopu v vrtec – tudi če ste Covid-19 preboleli ali ste bili že cepljeni.
  • V garderobi se ne zadržujte dlje, kot je potrebno. Ob prihodu v vrtec bodite pozorni, na število odraslih v garderobi.
  • Redno nas obveščajte o morebitni okuženosti vas ali otroka, da reagiramo, če je potrebno.
  • V primeru karantene otroka zaradi rizičnega stika, nam to sporočite in pošljite potrdilo (pridobite ga na spletni strani https://e-uprava.gov.si/podrocja/sociala-zdravje-smrt/zdravje/potrdilo-o-karanteni.html), saj ste za čas odsotnosti zaradi karantene opravičeni plačila vrtca.
  • Govorilne ure do nadaljnjega potekajo na daljavo.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje. Želimo si ohraniti vrtec, delujoč v polnem obsegu.

Lepo pozdravljeni,

Blaž Kölner, ravnatelj

Obvestilo – NUJNO VARSTVO

Spoštovani.

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.
Z odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.
Odlok bo začel veljati 1. aprila 2021 in bo veljal do vključno 11. aprila 2021.

Za otroke v vrtcih je zagotovljeno nujno varstvo, če sta oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji ter zaposleni v poklicnih gasilskih enotah. Zaposlitev se ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca.
Zavodi moramo pri svojem delu upoštevati smernice ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Skladno z zapisanim vas prosimo, da nam tisti, ki ste upravičeni do nujnega varstva in ga boste koristili, to sporočite do srede, do 8. ure zjutraj. Hkrati nam posredujete potrdilo delodajalca za oba starša (oziroma enega v primeru starša samohranilca) iz katerega je razvidno, da ste zaposleni v kritični infrastrukturi. Pri tem si lahko pomagate s priloženim potrdilom.

Ostanimo zdravi,
Blaž Kölner, ravnatelj

VPIS v vrtec 2021/2022

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) ter na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Mehurčki,

OBJAVLJAMO JAVNI VPIS NOVINCEV v oddelke Vrtca Mehurčki

za šolsko leto 2021/2022 s sprejemom na dan 1. 9. 2021.

Vloga za sprejem otroka je na voljo na spletni strani Vrtca Mehurčki (POVEZAVA) ali v tajništvu vrtca. Izpolnjeno vlogo oddate v tajništvu vrtca ali pošljete priporočeno po pošti na naslov Vrtec Mehurčki, Glavarjeva cesta 35, 1218 Komenda, najkasneje do 31. 3. 2021.

Dostopnost