Osnovne informacije

Sklep o ustanovitvi sklada vrtca Mehurčki

Pravila o delovanju sklada Vrtca Mehurčki

Namen sklada je:

  • pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, prispevkov staršev, občanov, sponzorstev, donacij, zapuščin in drugih virov,
  • financiranje dejavnosti posameznega oddelka oz. skupin, enot in interesnih skupin otrok, ki niso sestavina vzgojno-izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,
  • nakup dodatne in nadstandardne opreme ter pripomočkov, ki se ne financirajo iz javnih sredstev,
  • dvigovanje standarda delovanja Zavoda,
  • pomoč socialno šibkim oziroma ogroženim otrokom in družinam
  • (so)financiranje izobraževanj in usposabljanj za strokovne delavce in starše.
Dostopnost