Prehrana

Prehrana

Prehrana in način življenja pomembno vplivata na naše zdravje in počutje. Zdrava prehrana je še posebej pomembna v obdobju odraščanja. Ob zagotavljanju ustreznega psihofizičnega razvoja, zdrave prehranjevalne navade, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu, vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja tudi v kasnejšem življenjskem obdobju in s tem na zdravje v odrasli dobi.
Program prehrane načrtuje organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima (v nadaljevanju ZHR) na podlagi SMERNIC ZA PREHRANJEVANJE
V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH, izdane s strani Ministrstva za zdravje RS.

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/Prehrana/Smernice_prehrana_2010.pdf

ZDRAVA PREHRANA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU

Z obroki v vrtcu pokrivamo 70 % otrokovih dnevnih energetskih in bioloških potreb. Obroki so mikrobiološko varni in zdravstveno neoporečni. Zagotavljamo mešano in čim bolj raznoliko prehrano, v prehrano pa vključujemo ekološka živila. Za vse otroke pripravljamo štiri dnevne obroke (zajtrk, dopoldansko malico, kosilo, popoldansko malico). Za žejo imajo otroci ves dan na razpolago vodo in nesladkan čaj.
Prehrana otrok v vrtcu je načrtovano tako, da:

 • se drži načela pestrosti, hranilne uravnoteženosti in visoke kvalitete živil: priporočene kombinacije živil v obrokih dajejo prednost sadju in zelenjavi, kakovostnim ogljikohidratnim živilom (npr. polnovrednim žitom in žitnim izdelkom), kakovostnim beljakovinskim živilom (npr. mleku in mlečnim izdelkom, ribam, pustim vrstam mesa ter stročnicam) ter kakovostnim maščobam (npr. sončničnem, olivnemu…)
 • enkrat do dvakrat tedensko pripravimo brezmesni obrok
 • v vsakodnevni prehrani vključujemo mleko in mlečne izdelke, ki zadostijo potrebam pa kalciju
 • vsakodnevna prehrana vsaj pri enem obroku vsebuje sveže sadje in/ ali zelenjavo, ki pomembno prispeva k vzdrževanju ustreznega hranilnega in energijskega ravnovesja
 • omejujemo porabo belega sladkorja, soli in maščob
 • kot sestavni del obrokov ponudimo zdrave sokove, ki so brez dodatnega sladkorja in s 100% sadnim deležem, ki jih redčimo z vodo
 • otroke spodbujamo k pitju vode
 • omejujemo uživanje belega kruha in pekovskega peciva ter izdelke nadomeščamo z ajdovim, rženim, črnim, koruznim, ovsenim in polnozrnatim kruhom
 • pri pripravi jedi uporabljamo zdrave načine toplotne obdelave (dušenje, kuhanje, peka v parno konvekcijski pečici namesto cvrtja)
 • se izogibamo prečiščenim živilom in industrijsko pripravljenim jedem
 • nabavljamo živila sproti in sveža, vključujemo tudi lokalne dobavitelje
 • uporabljamo kvalitetne maščobe( 100 % sončnično in olivno olje)
 • občasno uvajamo nove jedi
 • občasno vključujemo v jedilnik ekološko pridelana živila iz vseh skupin živil
 • imamo vzpostavljen notranji nadzor nad živili in postopki priprave od nabave do zaužitja
 • veliko pozornosti namenjamo razvijanju ustreznih prehrambenih navad otrok, pripravi in postrežbi jedi, tako da jim ponudimo prijazno prehranjevalno okolje, otroke navajamo na samostojnost pri izbiri jedi in jih učimo kulturnega obnašanja za mizo

Dietna prehrana
Za otroke s posebnimi zdravstvenimi potrebami pripravljamo dietne obroke. Pri tem upoštevamo predpisane omejitve s strani otrokovega zdravnika specialista.
V kolikor otrok potrebuje dietno prehrano, starši prinesite zdravniško potrdilo s seznamom prepovedanih in dovoljenih živil.
Vsako spremembo diete starši sporočite organizatorki prehrane.
Vsako novo šolsko leto je potrebno zdravniško potrdilo za dietno prehrano obnoviti oz. dostaviti novo. Če ima otrok dieto, naj starši dosledno sporočajo odsotnost otroka v kuhinjo vrtca na tel. številko 01 834 25 34, in sicer najkasneje do 7.30 na dan odsotnosti.

Prinašanje živil v vrtec za praznovanje otrok
Praviloma starši hrane v vrtec ne smejo prinašati.
Razlog je zagotavljanje zdravstvene ustreznosti živil. Pomembno je, da se že na prvih roditeljskih sestankih dogovorite, na kakšen način oz. kako bodo otroci praznovali rojstni dan v vrtcu. Izjemoma (izrecno na željo staršev, nikoli na zahtevo vrtca) smejo starši prinesti v vrtec naslednja živila: sadje, suho sadje, zelenjavo, suho pecivo, sokove. Vsa našteta živila, razen sadja in zelenjave, morajo biti v originalni embalaži z ustrezno deklaracijo, iz katere je razvidno, da se živilo lahko hrani na sobni temperaturi.
V vrtec je prepovedano prinašati kremne rezine, torte, rolade, ki zahtevajo neprekinjeno hladno hranjenje.

Dostopnost