Uprava

Uprava Vrtca Mehurčki (tajništvo, računovodstvo, ravnatelj), se nahaja v prostorih Osnovne šole Komenda Moste (Glavarjeva cesta 37) – službeni vhod, drugo nadstropje.

Ravnatelj Blaž Kölner 01 292 72 91
blaz.kolner@guest.arnes.si
Pomočnica ravnatelja Maja Spruk 064 103 726
maja.spruk@guest.arnes.si
Tajnica VIZ Melita Kveder 01 834 13 20
melita.kveder@guest.arnes.si
Računovodstvo – oskrbnine Simona Slak 01 292 72 92 simona.slak@guest.arnes.si
Svetovalna delavka Simona Strgar 064 103 724  simona.strgar@guest.arnes.si
Organizator prehrane in ZHR Jana Jenko 01 834 25 34     jana.jenko@guest.arnes.si
Vodja kuhinje Damjan Kristan 01 834 25 34  damjan.kristan@guest.arnes.si
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Dostopnost