Svetovalno delo

Svetovalno delo

Otroci so naše največje bogastvo. Vsi si želimo za njih najboljše in se trudimo, da bi po svojih zmožnostih delali v otrokovo korist. Ker pa je življenje polno preprek in nepredvidljivih dogodkov, se včasih izgubimo in potrebujemo morda le nasvet oziroma osebo, ki nam pokaže možne smeri potovanja.

Temeljni cilj svetovalne službe v vrtcu je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.
Osnovna področja dejavnosti svetovalne službe v vrtcu so:

 • svetovalno delo z otroki,
 • svetovalno delo z vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev,
 • svetovalno delo s starši,
 • sodelovanje z vodstvom in
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami.

Svetovalno delo temelji na prostovoljnosti, načelu zaupnosti in je vedno usmerjeno v korist otroka. S svetovalno delavko se lahko posvetujete:

 • o sprejemu in uvajanju otroka v vrtec,
 • o razvoju otroka (telesni, osebni in socialni razvoj),
 • o različnih stiskah otroka (npr. težave s spanjem, hranjenjem, rojstvo bratca ali sestrice, ločitev, smrt, nasilje v družini …),
 • glede vzgojnih pristopov in dilem (tako v vrtcu kot doma)
 • o pomoči otroku s posebnimi potrebami (postopek usmerjanja, delo z otroki, …),
 • o prehodu otroka iz vrtca v šolo.

Za kakršnokoli vprašanje ali pogovor sem vam na voljo:
preko telefona na 064 103 724 med 6.30 in 8.30 ter 13.00 in 14.30

 

“Naj nikoli ne izdam otrokovega zaupanja, zadušim njegovega upanja ali
uničim njegove sanje.” Marian Wright Edelman

 

Dostopnost